173/26 THOẠI NGỌC HẦU,TÂN PHÚ

NGAY NGÃ 3,NGUYỄN SƠN,THOẠI NGỌC HẦU ( ĐI HẺM 621 LŨY BÁN BÍCH VÀO CŨNG ĐƯỢC)

PHONE : 0904.785039- 09.1473.1473