CHI NHÁNH QUẬN 10: ĐỊA CHỈ 462/7 NGUYỂN TRI PHƯƠNG QUẬN 10

SÁT BÊN CHỢ NHẬT TẢO,CẦU VƯỢT 3/2 THÀNH THÁI

HẺM 462 VÀO 3 CĂN LÀ THẤY TIỆM,HẺM LỚN CÓ CHỔ ĐẬU XE TẢI !

PHONE : 09.1473.1473

CHI NHÁNH QUẬN 10